Neurokeskus

Neurokeskus ei toimi enää erillisenä lääkäriasemana. Koskiklinikka irtisanoi varoittamatta ja ilman etukäteisneuvotteluja Neurokeskuksen 25 vuotta voimassa olleen vuokrasopimuksen keväällä 2011. Osa neurologeista jatkaa Koskiklinikan alaisuudessa, osa on vaihtanut toimipaikkaansa.

Neurologisia palveluiden tilaamiseksi suosittelen Suomen Terveystaloa, puh 030 6000.

Neurologisia oireita ovat päänsärky, huimaus, lihasheikkoudet, halvausoireet, vapina, tunnottomuus sekä kipu. Oireet voivat ilmetä myös älyllisten toimintojen, kuten muistin, havaintokyvyn ja hahmottamiskyvyn häiriöinä, tai puheen tuottamisen tai ymmärtämisen häiriönä. Muita neurologisia oireita ovat kohtaukselliset oireet, mm tajunnanmenetykset, nykinät ja kouristukset.

Neurologiset sairaudet ovat hermoston eli aivojen, selkäytimen, ääreishermojen ja lihasten sairauksia.

Tärkeimpiä neurologisia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, migreeni ja muut päänsäryt, Parkinsonin tauti ja muut liikehäiriöt, epilepsia, muistihäiriöt, mm. Alzheimerin tauti, MS-tauti, keskushermostokasvaimet ja -tulehdukset sekä ääreishermosairaudet kuten polyneuropatiat. Neurologian alaan kuuluvat myös etenkin hermoperäisten kiputilojen hoito.

Tärkeintä neurologisen potilaan tutkimisessa haastattelu eli anamneesi. Tärkeä osa on myös kliininen tutkimus, jossa tarkastetaan mm. refleksejä, silmän liikkeitä ja muita aivohermojen toimintoja sekä tasapainoa ja koordinaatiota. Tarvittaessa voidaan tehdä myös suppeita muistitestejä. Oirekuvan ja kliinisen tutkimuksen perusteella arvioidaan sitä, onko tarvetta kuvantamistutkimuksiin (magneetti- tai tietokonekuvauksiin) tai verikokeisiin.

©FRC